Manipulation

Manipulation används till kroppens allra flesta leder som t ex i ryggraden eller de perifera lederna i armarna, benen, fötterna och händerna. Detta är en mycket snabb, specifik och skonsam impuls som läggs mot ledytan för att normalisera rörelsen i den specifika leden. Kroppen tar omedelbart ut mer rörelse efter denna behandling men för att besvären inte skall återkomma måste patienten ofta bli medveten om sitt ofta felaktiga rörelsemönster. Med hjälp av stabilitets- och rörlighetsövningar, styrketräning samt förbättrad ergonomi kan patienten komma till rätta med sin problematik.

Varför manipulation?
Vid onaturliga rörelsemönster, kroppshållning eller återupprepande felbelastningar kan strukturer som muskler och ledband/ledkapslar eller ligament som håller ihop, skyddar, stödjer eller omger leden på något sätt bli förkortade, uttöjda, helt enkelt mer eller mindre elastiska. Detta medför att vissa leder blir mer eller mindre rörliga. Ledvätskan minskas och ledkapseln som består av receptorer kan hamna i kläm mellan ledytorna och smärta kan uppkomma.
Denna smärta kan vara lokal i och runt leden och ge t ex ischiassmärta som strålar ner i sätet eller benen och ofta beror på att spinalnerven som träder ut ifrån ryggraden hamnat i kläm eller blir påverkad negativt ifrån kemiska reaktioner eller mekaniskt tryck ifrån den befintliga inskränkta rörlighet som uppkommit. Resultatet av en behandling innebär en normaliserad rörlighet och blodcirkulation samt minskad smärta och muskelspänning.

Vad är det som låter:
När en justering eller manipulation utförs hörs oftast ett klickande ljud. Detta ljud uppkommer då ledytorna snabbt separeras något ifrån varandra och trycket i leden sjunker vilket medför att koldioxid (CO2) lämnar ledvätskan och bildar en bubbla som sedan spricker och därmed ger upphov till ett hörbart ljud. Ett uteblivet ljud innebär dock inte att behandlingen inte är lyckad.

Mobilisering

Mobilisering är en mjuk töj-liknande rörelse mot ledytan som har liknande effekt som vid manipulation. Det skapar en ökad cirkulation i leden som är inskränkt och kan användas vid behandling av ryggont , ischiasproblematik, nackont, huvudvärk, ont i revbenen, smärta i bröstryggen, smärta i t ex knä och armbåge vid idrottsskada eller arbetsskada.

Nervmobilisering:
Nervmobilisering använder naprapaten för att öka cirkulationen åt nervsystemet och samtidigt få strukturerna att röra på sig något. Detta görs i både passiva och aktiva rörelser där patienten antingen själv får hemövningar på specifika rörelser eller så gör naprapaten detta åt patienten. Exempel på nervsmärta kan vara domnande, stickande, brännande, ilande och strålande obehag där man även kan få sämre funktion i en muskel och t o m bortfall av känsel.

VI HJÄLPER DIG TILL ETT LIV I BALANS

Massage

Massage använder ofta naprapaten i syfte att öka blodgenomströmningen och minska spänningen i den utsatta vävnaden. Det kan vara i form av bindvävsmassage som ger ökad rörlighet och cirkulation mellan muskel och hud/fettvävnad. Massagen kan även vara djupgående muskelbehandling för att nå de olika muskellagren i kroppen.

Massage hjälper för övrigt till med att:

 • Öka utsöndringen av vätska och slaggprodukter
 • Öka lymfcirkulationen
 • Motverkar ärrbildning i ffa senor och muskler som uppkommit från t ex olika skador
 • Reducera stress
 • Minska ödem från t ex överbelastad vävnad som vid exempelvis träningsvärk eller annan smärtkänslig vävnad och därmed snabbar den på återhämtningen
 • Ökar kroppens ”egna må bra hormon” (oxcytociner och endorfiner)
 • Ökar elasticiteten i så kallade ”förkortade” muskler som därmed har god effekt på vår kroppshållning
 • Ökar generellt kroppens välbefinnande

Stretching/töjning/dynamisk rörlighet:
Sänker muskelspänningen och ökar flexibiliteten i muskeln. Detta kan göras aktivt statiskt med patienten delaktig eller passivt där naprapaten utgör den största kraften. Det kan även ske dynamiskt via olika rörelseövningar där patienten själv är den som med sin egen vikt och styrka når de olika positionerna där muskeln utmanas på sådant sätt att den ökar i funktion och i längd.

Triggerpunktsbehandling

En typ av behandlingsform där naprapaten lokaliserar ”microkramper” i muskler. Mikrokramper är oftast som små knutliknande strukturer som kan skapa lokal eller projicerande smärta eller utstrålning som t ex huvudvärk eller ischias. Exemplevis kan ryggsmärta uppkomma från spända magmuskler. Smärtan som upplevs i ett område i kroppen kan alltså komma ifrån en helt annan plats än där du har ont. Vanlig behandlingsteknik för triggerpunkter är muskelpressur, stretchteknik PNF (proprioceptiv neuromuskulär fascilitering), INF (inhiberande neuromuskulär fascilitering, eller PIR (postisometrisk relaxationsteknik) massage och dry needling.

Dry needling

Ett mycket effektivt behandlingsalternativ för att behandla muskulära problem och smärtor. Målet med dry needling är att få triggerpunkten och den spända muskelsträng, som är orsak till patientens problem/smärta, att slappna av så cirkulationen normaliseras. Studier har visat att genom att aktivera ”the local twitch response” så har detta en effekt på den kemiska miljön i muskeln och att det inte är nödvändigt att injicera något i muskeln. Det är det som har gett oss namnet ”Dry needling”, alltså att vi sticker med en nål utan att spruta in någon kemisk substans. Biverkningar kan vara behandlingsömhet som påminner om träningsvärk som kan hålla i sig från några timmar till en till två dagar. I vissa enstaka fall upp till 4-5 dagar. Allt beror oftast på hur länge patienten haft besvär. Blåmärken är heller inte ovanligt. De flesta patienter känner en lättnad inom en till två dagar efter deras första behandling. Fullständigt resultat känns typiskt efter två-fyra behandlingar men det beror också på hur länge patienten har haft sina besvär. Nålar som används på Mälardalens Naprapatklinik är sterila engångsnålar.

Här är exempel på några besvär som går att behandla effektivt med dry needling.

 1. Muskelsmärta
 2. Huvudvärk
 3. Bihålebesvär
 4. Ländryggssmärta
 5. Akuta ryggskott
 6. Nackspärr
 7. Axel/ Skuldersmärta
 8. Karpaltunnelsyndrom
 9. Tennis- och golfarmbåge
 10. Utstrålande smärta ut i armar eller ben
 11. Piriformissyndrom
 12. Ishias
 13. Knäsmärtor
 14. Behinneinflammation
 15. Hälsporre/plantar fasciit
 16. Ganglion
 17. Bursit (slemsäcksinflammation)
 18. Muskelbristningar

Viktigt att förstå är att många gånger kommer smärtan från spända, korta och stela muskler som i sin tur påverkar leder, nerver, diskar och muskelfästen.
Det händer tyvärr ofta att smärtan och besvären ensamt beskrivs som orsak till exempel ett diskbråck, förslitningar i leder och inklämda nerver. Men det muskulära systemet är enormt omfattande och styrd av nervsystemet och hjärnan. Ledens funktion syftar till att röra på skelettet och de omgivande strukturerna. Men det musklära systemet kan alltså vara det primära problemet eller samverka med andra diagnoser så som ledsmärta, disksmärta, nervinklämning, utstrålande smärta i arm eller ben samt utslitna leder (artros). Därmed kan det alltså hjälpa med att få muskulaturen i balans igen för att symptomen skall minska eller försvinna helt. Om det blir en ihållande irritation är triggerpunkterna kapabla att orsaka långvarig smärta. De goda nyheterna är att triggerpunkter är behandlingsbara även om dessa har varit irriterade och orsakat smärta i flera år.